OHJEITA ASIAKKAALLE

 

Selvittely hoitopaikassa
Suosittelemme hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätöntä asiakasta ensisijaisesti käyttämään nopeita ja helppoja valitusreittejä. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön ja/tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet viivytyksettä. Tällä tavalla ei muita toimenpiteitä tarvita. Voit antaa palautetta tästä linkistä tai soittamalla Neliapilan palvelunumeroon.

Valitus
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus, mikäli hän on tyytymätön saamaansa palveluun. Valituksen voi jättää tästä linkistä sähköisesti yhteydenottolomaketta käyttäen tai puhelimitse. Valituksen käsittelee ja siihen vastaa yksikön johtaja.

Muistutus ja kantelu
Asiakkaalla tai hänen omaisellaan on oikeus tehdä lääketieteelliseen hoitoonsa tai kohteluunsa liittyen kirjallinen muistutus tai kantelu. Muistutus tehdään vapaamuotoisesti ja se toimitetaan Lääkärikeskus Neliapilalle. Vaihtoehtoisesti muistutuksen voi postittaa potilasasiamiehelle, joka ohjaa muistutuksen oikeaan paikkaan vastattavaksi. Muistutukseen vastaa toimipaikan terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja. Lääkärikeskus Neliapilan potilasasiamies neuvoo ja auttaa asiakasta hoitopaikassa tapahtuvan avoimen keskustelun ja muistutuksen selvittelyssä. Potilasasiamiehenä toimii Otto Elonen ja hänet tavoittaa sähköpostiosoitteessa potilasasiamies(at)neliapila.eu. Asiakas voi myös itse täyttää Muistutuslomakkeen ja lähettää sen annettujen ohjeiden mukaan Lääkärikeskus Neliapilalle.

Kantelu tehdään suoraan Aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Potilasvahinkoilmoitus
Mikäli potilaalle tai hänen omaiselleen herää epäily mahdollisesta hoitovirheestä, on asiasta mahdollista tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Tällöin asian selvittää ja ratkaisee Potilasvakuutuskeskus.