Lääkärikeskus-Neliapila.png
 
Haluamme olla tukena diabeetikoiden arjessa, luoda turvallisempaa mieltä hoidossa vastaan tulevissa haasteissa sekä kohdata jokaisen diabeetikon ihmisenä
— Niina Nippula, Lääkärikeskus Neliapilan vastaava diabeteshoitaja

Neliapilan ideologia 

Lääkärikeskus Neliapilalla on diabeetikon tarpeita aidosti kuunteleva hoitohenkilökunta  sekä palvelutarjonnassa uusimmat diabeteshoidon apuvälineet. Vaikuttavan hoidon lähtökohtana on huomioida henkilön tila kokonaisvaltaisesti ja ymmärtää hänen kohtaamansa haasteet elämässä. Diabeetikon elämässä tämä korostuu entisestään, sillä sairautta hoidetaan omatoimisesti kotona arjessa. Hoidon onnistuminen riippuu täysin siitä millaista tukea saa, millainen tietotaito diabeteksesta on, miten sitä osaa soveltaa ja yhdistää muuhun elämään sekä miten selviää hoitoväsymyksestä vaikeampinakin aikoina.

Me keskitymme jatkuvan ja tarpeen mukaisen hoidon tarjoamiseen, ei niinkään kalenteriin merkittyihin vastaanottoihin. Erikoistuneet lääkärimme sekä hoitajamme ovat pitkän kokemuksen omaavia ja nykyaikaisia hoitotapoja suosivia. Asiantuntijamme ovat kohdanneet hyvin erilaisia diabeetikoita uransa aikana. Joillakin haasteena ovat jatkuvat hypot, toisilla on haasteita löytää oikeaa lääkitystä. 

Lääkäreitämme ei sido tietty aika tai paikka, joten parhaimmat osaajat ovat kiinnostuneita työskentelemään meillä. Neliapila on edelläkävijä modernin diabeteksen hoidossa sekä hyödyntää viimeisimpiä hoidollisia innovaatioita kuten FreeStyle Librea sekä Balansiota ensimmäisten joukossa. Tuetun etähoidon mallin ansiosta hoitoa pystytään tarjoamaan yhtä laadukkaasti asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. Neliapila toivoo muuttavansa hoidon suuntaa ja käytäntöjä esimerkin voimalla – tasapainottamalla diabeetikoiden arkea sekä luomalla merkittäviä hoitotuloksia ja sitä kautta pienentämällä komplikaatioiden riskiä.

Diabeteksen hyvä hoito on jatkuvasti etenevä suuri koulutusprojekti, joka tukee diabeetikkoa ottamaan vastuun hoidostaan. Antamalla oikeat työkalut ja mahdollisuudet, diabeetikko pystyy itse oivaltamaan muutoksen tarpeen ja kohteen ja toteuttamaan muutoksen turvallisesti.
— Markku Saraheimo, Lääkärikeskus Neliapilan vastaava lääkäri

Neliapilan historiaa

Lääkärikeskus Neliapila on perustettu Quattro Folian, vastaavan lääkäri Markku Saraheimon sekä läääkärikeskustoiminnasta vastaavan diabeteshoitajan Niina Nippulan toimesta vuonna 2014. Neliapilan synty ei ole ollut tavanomaisin mahdollinen, mutta hyvin tärkeä diabeteksen hoidon edistämisen kannalta kansainvälisesti.

Neliapilan perustamisen aikaan Quattro Folia on ollut kehittämässä ensimmäistä versiota Balansio -tuetun etähoidon palvelusta. Balansio tarjoaa työkaluja diabeetikoille sekä hoitohenkilökunnalle paremman hoitotasapainon saavuttamiseen ja komplikaatioiden riskin vähentämiseen. Quattro Folia halusi saada Balansion pikaisesti markkinoille sekä testattavaksi, näin ollen tarvittiin yhteistyökumppani, joka keskittyy tehokkaisiin, moderneihin sekä asiakaskeskeisiin hoitomuotoihin. Huomattiin, että nykyisillä palveluntarjoajilla ihmiset eivät saaneet tarpeeksi tukea arkipäiväisessä diabeteksen hoidossa. Sairaanhoito keskittyi korjaamiseen eikä ennakoivaan hoitoon eli pääosin komplikaatioiden hoitoon, jotka voitaisiin vähentää merkittävästi hyvällä hoidolla. Kumppania etsiessä useita vaihtoehtoja mietittiin oikeanlaista löytämättä, joten päädyttiin perustamaan oma lääkärikeskus!

Alusta saakka Neliapilan tavoitteet ovat olleet selkeitä – yliopistosairaaloiden tasoista edistyksellistä hoitoa, erinomaista palvelun tasoa, sekä ennen kaikkea kokonaisvaltaista ja tarpeenmukaista diabeetikoiden hoitoa ihmiseltä ihmiselle.   

Syksyyn 2017 saakka Neliapila on pääosin tukenut Quattro Foliaa Balansion kehityksessä. Kysynnän kasvettua toimintatapa on muuttunut täysin keskittyen diabeetikoiden hoitoon kautta maan. Neliapilan ostettua Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen vastaanottotoiminnan joulukuussa 2017, kasvu on jatkunut ja palvelutarjonta on laajentunut entisestään. Nykyisellään Neliapilan palveluihin kuuluvat muun muassa lääkäri- ja hoitajavastaanotot, kotikäynnit, polikliiniset insuliinipumppujen aloitukset, sensoroinnit, omahoidon etätuki Balansio-palvelulla sekä hoidonohjauspaketti sensorin avulla.