nainen-nayte kopio.jpg

Parannamme diabeteksen päivittäistä hoitoa

Helpotamme ja yksinkertaistamme päivittäisiä diabeteksen hoitorutiinejasi. Parannamme elämänlaatuasi ja hyvinvointiasi. Pienennämme riskiäsi sairastua diabeteksen pitkäaikaiskomplikaatioihin.

 

Neliaipla-parempaa elämänlaatua.jpeg

Arvot 

Yrityksemme ydinarvoja ovat potilaskeskeisyys, hoitajalähtöinen hoito, tuettu omahoito, tuettu oppiminen sekä paikka- ja aikariippumattomien palvelujen tuottaminen. Ydinarvot ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme ja toimivat myös palvelujemme kehittämisen lähtökohtina.

 

     

 

 

Potilaskeskeisyys 

Palvelumme pohjautuvat yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa ja ovat luonteeltaan vahvasti asiakaskeskeisiä. Asiakkaamme ovat avainasemassa palvelujemme tuottamisessa ja niiden kehittämisessä, ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa heille tarjottuun hoitoon monin eri tavoin. Meille yksilöllisyys on tärkeää ja hoidammekin kaikkia asiakkaitamme yksilöinä heidän henkilökohtaiset halunsa ja tarpeensa huomioiden.

 

Diabeteshoitajan vastaanotto.jpg

Hoitajalähtöinen hoito

Palvelumme pohjaavat asiantuntevien diabeteshoitajiemme vahvaan kokemukseen. He toimivat myös asiakkaidemme ensisijaisena yhteyshenkilönä. Diabeteshoitajiemme antamaa hoitoa ja ohjausta täydentävät kokeneet erikoislääkärimme rautaisella ammattitaidollaan.

 

     

 

 

Tuettu omahoito

Kaikki palveluasiakkaamme saavat hoidonohjausta diabeteksen ammattilaisiltamme myös sähköisen omahoitosovelluksen välityksellä. Palveluasiakkaanamme et siis koskaan ole yksin sairautesi kanssa vaan voit olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseesi helposti ja vaivattomasti myös vastaanottojen ulkopuolella – ajasta ja paikasta riippumatta.

 

        

 

 

 

Tuettu oppiminen 

Uskomme, että syventämällä asiakkaidemme ymmärrystä heidän omasta tilastaan – siitä kuinka elämäntavat ja päivittäiset päätökset voivat vaikuttaa heidän terveyteensä, heidän tilansa etenemiseen ja sen hoitoon – voimme olennaisesti vaikuttaa asiakkaidemme elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Asiakkaiden itsensä suorittama ennakoiva omahoito on vähintään yhtä tärkeä osa heidän tilansa hoitoa kuin terveydenhuollon ammattilaisten antama hoito.

 

     

 

 

Paikka- ja aikariippumaton palvelu 

Uskomme, että kaikilla on oikeus hyvään ja korkealaatuiseen hoitoon. Käyttämällä sähköistä järjestelmää asiakkaidemme omahoitotietojen ennakoivaan tarkasteluun, ammattilaisten ja asiakkaiden väliseen kommunikointiin sekä etäkonsultointiin voimme varmistaa, että asiakkaillamme on yhtäläiset mahdollisuudet saada hoitoa sijainnistaan riippumatta.