Taustamme – Lehdistötiedote

Lääkärikeskus-Neliapila.png

Lääkärikeskus Neliapila ja sen suomalainen emoyhtiö Quattro Folia ovat käynnistäneet uudenlaisen, hoidon vaikuttavuutta ja hoitotasapainoa parantavan palvelukokonaisuuden diabeteksen hoitoon. Uusi palvelukokonaisuus on kaikkien suomalaisten diabeetikkojen saavutettavissa omahoitosovelluksen ja pilvipalvelun kautta. Lisäksi Neliapilalla on tällä hetkellä hoitopisteet Helsingissä ja Joensuussa. Yhteydenpito diabeteshoitajaan ja diabeteslääkäriin toteutuu perinteisten vastaanottokäyntien lisäksi videokonsultoinnin tai sovelluksen tietoturvallisen viestikanavan välityksellä.

Lääkärikeskus Neliapila tarjoaa hoitopalvelun, joka perustuu Quattro Folian kehittämään, lääkinnnällisen laitteen CE-sertifikaatin saaneeseen omahoitosovellukseen ja pilveen tallennettaviin hoitotietoihin.

Diabeteksen hoidon suurin haaste on potilaan hoitotasapainon jatkuva ylläpito. Toinen haaste on hoitopalvelun tarpeen ja tarjonnan alueellinen kohtaamattomuus.

Lääkärikeskus Neliapilan ratkaisulla tavoitellaan hyvää hoitotasapainoa ja sitä, että palvelussa mukana olevasta diabeetikosta tulee hoitohenkilöstön jatkuvan tuen avulla oman elämänsä paras asiantuntija ja samalla turvataan jatkuva hyvä hoitotasapaino. Diabeteshoitaja käy läpi säännöllisesti potilaiden pilveen tallettamat tiedot ja poikkeamia havaitessaan on yhteydessä diabeetikkoon.

Tällä palvelulla saadaan jatkuvaa ja pitkäaikaista tietoa siitä, missä tilanteissa verensokeriarvot tyypillisesti muuttuvat ja mihin tilanteisiin liittyy suurentunut hypoglykemian* riski. Verensokerin päivittäistä vaihtelua opitaan paremmin hallitsemaan kaikissa tilanteissa.

Palvelun ansiosta diabeetikko saa aina tarvittaessa nopeasti yhteyden diabeteshoitajaan ja –lääkäriin. Hoitohenkilökunta voi palvelun mahdollistamana kohdentaa omaa ajankäyttöään heille, jotka tarvitsevat enemmän tukea omahoidossaan. Palvelun ansiosta myös hoitotiimin keskinäinen yhteydenpito tehostuu.
— Neliapilan vastaava lääkäri, diabetologi Markku Saraheimo

Hoidon vaikuttavuudesta näyttöä

Neliapilan diabeteshoidon vaikuttavuudesta on jo selkeätä näyttöä. Palvelun suorituskyvyn arviointitutkimus toteutettiin yhteistyössä Heinolan ja Siuntion diabetesvastaanottojen kanssa vuoden 2014 kesäkuusta maaliskuun 2015 loppuun.

Tämän pilottitutkimuksen aikana ne diabeetikot, joilla oli joko ongelmia tiheään esiintyvien korkeiden verensokereiden (hyperglykemia) tai matalien verensokereiden(hypoglykemia) kanssa, hyötyivät palvelusta verensokerin päivittäisen vaihtelun vähenemisen myötä. Pilottitutkimuksen päättyessä oli todettavissa hypoglykemian riskin selvästi vähentyneen tutkimusjoukon diabeetikoiden keskuudessa. On huomioitava myös, että pilotissa mukana olleiden diabeetikkojen verensokeritasoa kuvaavan sokerihemoglobiinin eli HbA1c:n tasot laskivat.

Pienentynyt hypoglykemian riski ja HbA1c-tason positiivinen kehitys ovat olennaisia tekijöitä matkalla hyvään diabeetikon elämän ennusteeseen. Samalla diabeetikkojen elämänlaatu paranee ja ennenaikaisen kuoleman riski pienenee.

Yhteiskunnalle tämänlaisen hoitotuloksen saavuttaminen tarkoittaa huomattavia kustannussäästöjä diabeteksen hoidon kustannuksissa ja sosiaalimenoissa.

Lisäsairaudet aiheuttavat suuret kustannukset

Lääketieteen tohtori Tero Kangas on tehnyt Helsingin kaupungille laajan 13 738 diabeetikkoa ja saman määrän ikä- ja sukupuolitäsmäytettyä ei-diabeetikkoverrokkia käsittäneen tutkimuksen diabeteksen hoidon aiheuttamista kustannuksista. Tämä tutkimus on edelleen yksi maailman perusteellisemmista tutkimuksista, joita diabeteksen aiheuttamista kustannuksista on tehty.

Suurimmat kustannukset terveydenhuollolle aiheutuvat diabeteksen huonon hoidon seurauksena diabeetikoille aiheutuvista lisäsairauksista, joita ovat silmän verkkokalvon – ja munuaisten sairaudet sekä sydän- ja verisuonisairaudet ja hermovauriot.

Näiden lisäsairauksien aiheuttamat kustannukset nostivat diabeteksen hoidon kulut 1-tyypin diabetespotilailla 12-kertaisiksi ja 2-tyypin diabetespotilailla 20-kertaisiksi verrattuna niihin diabeetikkoihin, joille ei ollut kehittynyt lisäsairauksia, joiden kustannukset puolestaan olivat samaa suuruusluokkaa kuin ei-diabeettisen väestön terveydenhoidon kustannukset.
— Lääketieteen tohtori Tero Kangas

Kun diabetesta sairastavia arvioidaan Suomessa olevan noin 500 000, tarkoittaa paremman hoitotasapainon saavuttaminen Suomen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen menoissa satojen miljoonien eurojen säästömahdollisuuksia vuositasolla.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Harri Okkonen, Quattro Folia Oy, puh. 044 555 2626 harri(a)quattrofolia.com www.quattrofolia.com